تأثیر دمای آستمپر بر بهبود رفتار خستگی چدن داکتیل ‌آستمپر نیمه آلیاژی - √دنیـــــــای متـــــــــــالورژی فقـــــــط از ایـــــــنجا
به "با سابقه ترين و محبوب ترين وبلاگ متالورژي در ايران" خوش آمديد

تأثیر دمای آستمپر بر بهبود رفتار خستگی چدن داکتیل ‌آستمپر نیمه آلیاژی

 Ni-Cu

  

امیر صدیق زاده بنام1   -   ساسان یزدانی2

1- سازمان صنایع و معادن استان آذربایجان شرقی، amir.sadighzadeh@gmail.com

2- دانشیار دانشکده مهندسی مواد ، دانشگاه صنعتی سهند ، Yazdani@sut.ac.ir

چکیده

در این پژوهش تاثیر دمای عملیات آستمپرینگ بر رفتار خستگی چدن داکتیل آستمپر (ADI) نیمه آلیاژی بررسی شد. ابتدا چدن داکتیل با ترکیب Fe - 3.5 C - 3.1 Si -0.2 Mn - 0.24 Mo – 0.5 Cu – 0.6 Ni، با استفاده از کوره القایی ریخته‌گری شد و پس از ساخت نمونه‌ها، عملیات حرارتی آستمپر در بهترین وضعیت مکانیکی   ( پنجره فرآیند ) اعمال گردید. دما و زمان آستنیته به ترتیب °C875  و 90 دقیقه و دماهای آستمپر نیز 320 ، 365 و °C400 انتخاب شدند و نمونه‌ها تحت آزمایش خستگی خمشی– دورانی قرار گرفتند. رفتار خستگی نمونه ها با استفاده از نتایج آزمونهای XRD و متالوگرافی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند.

نتایج بدست آمده نشان داد که استحکام خستگی چدن داکتیل آستمپر در 107 چرخه برای سه دمای 320 ، 365 و °C 400 نسبت به چدن خام ریخته شده، به ترتیب 10% ، 20% و 24% افزایش داشته است. یعنی با افزایش دمای آستمپر، رفتار خستگی بهبود بیشتری داشته است. افزایش مقدار آستنیت پرکربن با افزایش دمای آستمپر، همراه با کاهش درصد کربن آستنیت و افزایش عرض تیغه های فریت اصلی ترین عامل این رویداد است. کیفیت بسیار بالای ریزساختار تولید شده یعنی کرویت گرافیت ها، تعداد آنها در واحد سطح و یکنواختی توزیع آنها به دلیل استفاده از روش غوطه وری در تلقیح منیزیم، در دستیابی به حد خستگی بالا نقش بسیار مهمی داشته است.


 

برای دریافت کامل مقاله اینجا را کلیک کنید
به صورت
pdf حجم  1419KB ارسال توسط محسن حیدری
آخرين مطالب
کارت اعتباری ویزا

کتاب کسب درآمد از اینترنت در ۷ روز

آدرس مجازی خارجی برای گوگل ادسنس