مشخصات مواد قالب برای روش های مختلف ریخته گری - √دنیـــــــای متـــــــــــالورژی فقـــــــط از ایـــــــنجا
به "با سابقه ترين و محبوب ترين وبلاگ متالورژي در ايران" خوش آمديد

   مشخصات مواد قالب برای روش های مختلف ریخته گری

روش عمومی و کاربردی

مکانیسم اتصال و چسبندگی

چسب

ماده ی اصلی

نوع قالب

درصد وزنی

ماهیت شیمیایی

اندازه ی ذراتMM

ماهیت شیمیایی

آب

چسب

مخلوط ماسه ،چسب و آب برای ریخته گری های مختلف به کار میرود.

ذرات چسب به وسیله ی نیروی یونی اطراف ذرات ماسه را به صورت فیلم احاطه می کنند.

2تا3

3تا4

4تا5/5

2تا3

3تا5

5تا7

خاک خانواده مونت مویلونیت ، بنتونیت

درشت 6/0 – 3/0

متوسط 35/0 – 15/0

ریز15/0 – 1/0

کوارتس معدنی SIO2

الیوین MG2SIO4

زیرکنیتZRSIO4

سیلیکات زیرکنیم

ماسه ی تر بدون خاک

مانند فوق ولی کنترل مشکل تر است و چسبندگی ذرات ماسه ی قطعات بیش تر میشود.

مانند فوق ولی با حالت پلاستیکی و چسبندگی کم تر

7تا9

 

 

 

10تا15

خاک ایلیت یا کائولن

متوسط و ریز

سیلیس معدنی

ماسه ی تر

برای کارهایی که شکل ساده ی بزرگ دارند و می توان آن را خشک کرد.

مانند چسب های فوق ولی توسط الیاف های طبیعی آلی محکم تر می شود.

درشت15

متوسط25

درشت5

متوسط15

 

 

 

 

مانند ماسه ی تر و خشک

 

 

 

 

ماسه های خاکی

تهیه ی قالب و ماهیچه برای اغلب آلیاژها در هر اندازه

تغییرات شیمی –

درشت5/2

متوسط تا 2

ریز تا 1

درشت5/3

متوسط5/4

ریز1

محلول سیلیکات سدیم

مانند ماسه های ساختگی

چسب سیلیکات سدیم و گازCO2

مدل فلزی معمولاٌ تا 260 حرارت دارد و عمل تهیه ی قالب 30 تا 60 ثانیه است و برای قطعات متوسط به کار میرود.

مانند رزین های ترموست پلیمراسیون

چسب ماهیچه 3 تا 5 چسب قالب 4 تا 6

فنل – فرم آلدئید

 

 

 

یا اوره – فرم آلدئید

 

 

 

 

 

 

مانند ماسه ی تر

 

 

 

 

 

پوسته ای

برای قطعات دیر ذوب با اندازه های بزرگ و متوسط

خارج کردن آب در 150 درجه برای 24 تا 72 ساعت باعث کاهش وضعت اتصال و افزایش مقاومت قالب می شود.

 

 

 

 

 

 

 

ماسه ی تر

ماسه ی خشک ساختگی و طبیعی

چسب سیلیس به آهستگی در حرارت 100 درجه سانتی گراد خشک می شود و می تواند برای کارهای پیچیده و بسیار دقیق به کار رود.

فیلم جامد سیلیس که به وسیله ی ئیدرولیز حاصل می گردد و می تواند به وسیله PH اسیدی کنترل شود.

چسب

ماده ی اصلی

مدل های مومی

درصد وزنی اجزای چسب

ماهیت شیمیایی

اندازه ذراتMM

ماهیت شیمیایی

سییکات47 درصد الکل اتیلیک41 درصد

+

25درصد اسید کلریدریک

+

150گرم ذرات ریز ماسه

محلول سیلیکات اتیلن ، سیلیس ژلاتینی ، سیلیکات سدیم

پوسته یا لایه ی اولیه ی  05/0

بقیه ی پوسته ها ذرات متوسط

مانند ماسه ی تر سیلومینیت و سیلیکات آلومینیم بدون کلسیم

برای قطعات بزرگ و متوسط

ایجاد ترکیبات متفاوت

سیمان 8 تا 10 درصد

آب 6 تا 8 درصد

معمولاٌ سیمان ترکیبی از کلسیم،سیلیسم و آلومینیم است.

ذرات متفاوت مخلوط می شود.

مانند ماسه ی تر

سیمان

سخت شدن در حرارت 150 تا 180 برای 1 تا 4 ساعت و برای ساخت ماهیچه های متوسط و کوچک و قالب سخت 200 تا 250 برای ماهیچه ی سبک 1 تا 10 دقیقه در حرارت 150ماهیچه ی متوسط

تغییرات فیزیکی در آب محلول در مخلوط و استحکام کافی روغن های پلی مره شدن و در مقابل اکسیژن می یابد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------

 

 

 

 

 

 

کربوئیدرات ها صمغ ها ملاس ها ، آرد غلات ، روغن های طبیعی ماهی و دانه های روغنی رزین های حرارتی ، فنل ها و اوره ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مانند ماسه ی تر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مانند ماسه ی ساختگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماسه ی ماهیچه

برای قطعات کوچک و زود ذوب

فیلم گج به وسیله ی گیبیوم و از دست دادن آب استحکام می یابد.

 

 

 

----------

 

 

گج پاریس

 

 

نرم ریز تا درشت

 

 

 

--------

 

 

گج پاریس

 ارسال توسط محسن حیدری
آخرين مطالب
کارت اعتباری ویزا

کتاب کسب درآمد از اینترنت در ۷ روز

آدرس مجازی خارجی برای گوگل ادسنس