ترمو دینامیک استحاله های فازی - √دنیـــــــای متـــــــــــالورژی فقـــــــط از ایـــــــنجا
به "با سابقه ترين و محبوب ترين وبلاگ متالورژي در ايران" خوش آمديد

تاريخ : پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۸٥

الف) سیستم تک جزئی    one component system

 

با در نظر گرفتن وابستگی آنتالپی به دما و فشار و اختلاف آنتروپی فازهای مختلف یک ماده می توان تغییرات انرژی آزاد (در تمام تمرین منظور انرژی آزاد گیپس می باشد) آن را محاسبه کرد. از آنجائیکه یک سیستم تک جزئی بسته، فقط دو نتغییر مستقل دارد، تابعیت G از حالت ماده را می توان بوسیله انتخاب P و T به عنوان متغییرهای مستقل بررسی نمود، در اینجا به بررسی تغییرات در فشار ثابت می پردازیم. زیرا که در یک ماده خالص ترکیب که تغییری نمی کند و انرژی آزاد با دما تغییرات مشهودتری انجام می دهد.

در یک سیستم تک جزئی وقتی تعادل برقرار می شود که سیستم دارای حداقل انرژی آزاد باشد. فازی پایدار خواهد بود که در دمای داده شده کمترین انرژی آزاد را داشته باشد.

نمودارهای انرژی آزاد فازهای مایع و جامد در زیر رسم شده اند.

می توان دریافت که در فشار ثابت و دمای بیشتز از دمای ذوب، حداقلل انرژی آزاد وقتی حاصل می شود که تمام جزء ما در فاز مایع باشد و وقتی دما کمتر خواهد شد خداقل انرژی وقتی حاصل می شود که تماماً در فااز جامد باشد.

 

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

 ارسال توسط محسن حیدری
آخرين مطالب
کارت اعتباری ویزا

کتاب کسب درآمد از اینترنت در ۷ روز

آدرس مجازی خارجی برای گوگل ادسنس