پيوندهای متالورژيکی در فرایند گالوانیزه - √دنیـــــــای متـــــــــــالورژی فقـــــــط از ایـــــــنجا
به "با سابقه ترين و محبوب ترين وبلاگ متالورژي در ايران" خوش آمديد

تاريخ : پنجشنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸٥

در فرايند گالوانيزه پيوندی متالورژيکی بين پوشش و زير لايه فولادی يا آهنی ايجاد می شود كه بصورت قسمتي از سطح فلز پايه ميگردد.
طی فرايند گالوانيزه روی مذاب با سطح فولادی يا آهنی گالوانيزه شونده ، واکنش داده و يک سری آلياژهای روی/آهن تشکيل می گردد .
معمولا پوشش های گالوانيزه شامل سه لايه آلياژی و يک لايه روی فلزی می باشند ،که به ترتيب از زير لايه تا سطح خارجی عبارتند از :

  • لايه نازک گاما که از آلياژی که شامل 75% روی و 25% آهن می باشد تشکيل شده است .
  • لايه دلتا که از آلياژی که شامل 90% روی و 10% آهن می باشد تشکيل شده است .
  • لايه زتا که از آلياژی که شامل 94% روی و 6% آهن می باشد تشکيل شده است .
  • لايه خارجی اتا که از روی خالص تشکيل شده است .

 

 

تصوير پوشش گالوانيزه به روش غوطه وري گرم

هر لايه با يک عدد سختی هرم الماسی ( DPN مشخص می گردد DPN يك مقياس اندازه گيري سختي مي باشد .

به طور معمول لايه های گاما ، زتا و دلتا سخت تر از زير لايه فولادی می باشند .سختی اين لايه های زيرين ، پوشش را از آسيب ديدگی در برابر سايش، محافظت می کند .

لايه اتای پوشش گالوانيزه کاملا داکتيل می باشد که مقاومت به سايش خوبی را برای پوشش گالوانيزه فراهم می کند .پوشش گالوانيزه به زير لايه فولادی با فشار چندين هزار پوند بر اينچ مربع ( PSI ) چسبيده است .چسبندگی ساير پوشش ها معمولا دربهترين حالت در حد ، چند صد PSI است .

تركيب سه فاكتور سختي ، چكش خواري ، چسبندگي منجر به مقاومت عالي پوشش در برابر خوردگي يا خراش مي شود .

از آنجاييکه محافظت مرزی از خوردگی، به بدون نقص بودن پوشش بستگی دارد ، چقرمگی (مقاومت به ضربه ) پوشش گالوانيزه بسيار مهم می باشد ، ساير پوشش ها به هنگام حمل و نقل يا در حين کار براحتی آسيب می بينند .

کارشناسان درمورد اينکه تمام پوشش های مرزی( مانند رنگ ) تا حدی نفوذ پذير هستند ، اختلاف نظر دارند در صورت بکاربردن صحيح ، پوشش های گالوانيزه غير قابل نفوذ می باشند .در صورت آسيب ديدگی فيزيکی پوشش ، لايه گالوانيزه از لايه فولادی فاقد پوشش ، محافظت کاتدی می کند . اگر مناطق خاصی از زير لايه فولادی يا آهنی به اندازه 4/1 طول يا عرض ، بدون پوشش باشند ، روی مجاور آن تا زمانی که پوشش داشته باشد از اين نواحی محافظت کاتدی می کند .اگر "0.25 از سطح فولاد بدون پوشش باشد ، روي اطراف آن تا زماني كه پوشش داشته باشد ، از آن ناحيه محافظت كاتدي مي كند .

بطور طبيعی پوشش لبه ها و کنج ها در فرايند گالوانيزه ، نازك تر از ساير نواحي مي باشد ،بنابراين آسيب ديدگی پوشش معمولا از لبه ها آغاز می گردد ، و بايد از اين مناطق محافظت بيشتری کرد . برس کاری يا اسپری بکاررفته در پوشش ها منجر به نازک شدن پوشش در لبه ها و کنج ها می شود .

از آنجاييکه در فرايند گالوانيزه تمام ماده در مذاب غوطه ور می شود و تمامی سطح آن دارای پوشش می باشد، در اين فرايند تمامي سطح داراي پوشش مي باشد .

Galvanizing forms a metallurgical bond between the coating and underlying steel or iron . Galvanizing creates a barrier that is a part or extension of the metal itself . During galvanizing,the molten zinc reacts with the surface of the steel or iron article undergoing galvanizing to form a series of zinc/iron alloys. A typical galvanized coating consists of three alloy layers and a layer of metallic zinc from the underlying metal surface outward, these are:

  • The thin Gamma layer composed of an alloy that is 75 percent zinc and 25 percent iron
  • The Delta layer composed of an alloy that is 90 percent zinc and 10 percent iron
  • The Zeta layer composed of an alloy that is 94 percent zinc and 6 percent iron
  • The outer Eta layer that is composed of zinc

 

 

Photomicrograph of Hot Dipped Galvanized Coating

    Each layer is characterized by a measure of hardness the Diamond Pyramid Number (DPN). The DPN is a progressive measure of hardness. Typically, the Gamma, Zeta, and Delta layers are harder than the underlying steel . The hardness of these inner layers provides exceptional protection against coating damage through abrasion. The Etta layer of the galvanized coating is quite ductile, providing the galvanized coating with good resistance to damage by abrasion . The galvanized coating is adherent to the underlying steel on the order of several thousand pounds per square (psi) inch. Other coatings typically offer adhesion rated at several hundred psi at best.

These three factors, hardness, ductility, and adherence combine to provide the galvanized coating with unmatched protection against damage by rough handling during transportation to the job site. The toughness of the galvanized coating is extremely important since barrier protection from corrosion is dependent upon the integrity of the coating. Other coatings damage easily during shipment or through rough handling on the job site . Experts will argue that all organic forms of barrier protection (such as paint) must be permeable to some degree. Correctly applied galvanized coatings are impermeable. If the coating is physically damaged, the galvanizing will continue to provide cathodic protection to the exposed steel. If individual areas of underlying steel or iron of length or width of as much as 1/4" become exposed, the surrounding zinc will provide these areas with cathodic protection for as long as the coating lasts.

  The galvanizing process naturally produces coatings that are at least as thick on the corners and edges as the coating on the rest of the article. As coating damage is most likely to occur at the edges, this is where added protection is needed most. Brush- or spray-applied coatings have a natural tendency to thin at the corners and edges. Because the galvanizing process involves total immersion of the material, it is a complete process; all surfaces are coated

.ارسال توسط محسن حیدری
آخرين مطالب
کارت اعتباری ویزا

کتاب کسب درآمد از اینترنت در ۷ روز

آدرس مجازی خارجی برای گوگل ادسنس